• 0286.2860172 - 0286.2767340
  • toanvietcompany@gmail.com

Cháy rừng tại huyện Tam Đường - Lai Châu: Lửa bùng cháy trở lại và lan rộng